[SEASON] BÍ ẨN LỤC ĐẠO - NHẪN CỤ XUẤT THẾ 4.0

Bên cạnh những huyết kế giới hạn huyền thoại thì vô số nhẫn cụ mới cũng đã cập bến thế giới của Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Season này bao gồm những nội dụng như sau:

 

I. SÁCH HUYẾT KẾ GIỚI HẠN

- Mảnh huyết kế giới hạn

+ Lv 57 làm nhiệm vụ linh thú sẽ nhận được 1 mảnh (không khóa)
+ Thử vận may bằng bạc không khóa có cơ hội nhận được mảnh hoặc sách.

 -> Sử dụng 1.000 mảnh được 1 sách huyết kế giới hạn => Sử dụng sách huyết kế sẽ học được huyết kế riêng tùy theo nhân vật.(Cấp 57 là có thể sử dụng được)

 

II. TẨY GIỚI ĐAN

- Sau khi sử dụng thì nhân vật có thể thay đổi giới tính(trừ hệ Phong)

- Nếu nhân vật đã có huyết kế giới hạn thì khi đổi giới tính sẽ bị mất huyết kế giới hạn của nhân vật cũ, phải học lại cái mới cho nhân vật mới.

 

III. DỊCH CHUYỂN PHÙ -  PHI LÔI THẦN THUẬT

 

Chọn mục tiêu => cho tự tìm đường => dùng (gắn vào phím tắt trước khi sử dụng)=> Nhân vật sẽ dịch chuyển đến vị trí đang tự tìm đường tới.

Ví dụ: Nhận nhiệm vụ linh thú=> dùng dịch chuyển phù=>Nhân vật sẽ "Phi Lôi Thần Thuật" tới vị trí linh thú của nhiệm vụ vừa nhận.

IV. BÙA NỔ CAO CẤP

- Dùng bùa nổ cấp thường (đã nâng cấp full) + 1tr bạc => bùa nổ cao cấp

 

Chúc các Nhẫn Giả có những trải nghiệm vui vẻ cùng những nhẫn cụ mới này!

 

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút

------------------------------------------------------------------

 
Game