[SEASON] BÍ ẨN LỤC ĐẠO - KHAI MỞ GIỚI HẠN 6X

Khai mở 1 chân trời mới, Làng Mưa- căn cứ huyền thoại của 1 tổ chức cũng huyền thoại không kém, nay đã xuất hiện trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký. Chi tiết như sau:

 

I. BẢN ĐỒ.

Các địa điểm của ngôi làng huyền thoại đã được tái hiện 1 cách chân thực trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký

 

II. HUYẾT KẾ GIỚI HẠN

III. TRANG BỊ,NHIỆM VỤ, BOSS,MAP HOẠT ĐỘNG

To be continute......

 

 

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút

------------------------------------------------------------------

Game