[SEASON] BÍ ẨN LỤC ĐẠO - HUYẾT KẾ GIỚI HẠN

Huyết Kế Giới Hạn - tuyệt kỹ đặc biệt trong Naruto, nay đã tái hiện trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký 1 cách hết sức chân thực.

 

I. MAP 6X: 

II. HUYẾT KẾ GIỚI HẠN

III. TRANG BỊ, NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG, BOSS CAO THỦ NHẪN GIẢ

Coming Soon....

 

Chúc các Nhẫn Giả có những trải nghiệm vui vẻ cùng season này

 

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút

------------------------------------------------------------------

Game