[THÔNG BÁO] GỘP DỮ LIỆU SERVER LÀNG KHA CÔ TẾCH VÀ MÂY 2

Thuận theo yêu cầu của các Nhẫn Giả trong thời gian qua và góp phần tạo nên 1 cộng đồng Nhẫn Giả đầy vui nhộn và đoàn kết, BQT Làng Lá Phiêu Lưu Ký  sẽ tiến hành hợp nhất 1 số làng lại với nhau. Chi tiết như sau:

Thời gian : 10:00  ngày 27/10/2021

Làng: Làng Kha Cô Tếch & Làng Mây 2

 

 I. QUY TẮC GỘP

 

Làng Kha Cô Tếch sẽ là làng chính, các Nhẫn Giả thuộc Làng Mây 2 sẽ được hợp nhất với Làng Kha Cô Tếch, sau khi hợp nhất phải đăng nhập vào Làng Kha Cô Téch để có thể trải nghiệm game (Làng Mây 2 sẽ đóng)

- 1 tài khoản chơi nhiều nhân vật ở cả 2 làng thì số vàng không khóa sẽ được cộng dồn lại thành 1,còn các vật phẩm khác vẫn giữ nguyên theo từng nhân vật.Các dữ liệu khác, như gia tộc ,nhân vật,các vật phẩm bán trong chợ sẽ giữ nguyên, không bị mất

- Tất cả các BXH sẽ làm mới và sắp xếp lại và khi nhân vật đăng nhập vào game thì mới hiện thông tin lên BXH.

 

 III. PHÚC LỢI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO LÀNG MÂY 2

- Vì cụm Làng Mây 2 là cụm server ra sau nên các Nhẫn Giả server này sẽ nhận được các ưu đãi trước khi gộp như sau:

  + Giờ Vàng: Từ 00:00 ngày 12/10 - 10:00 ngày 27/10

  + Nhân 5 phúc lợi online ngày: Từ 0:00 ngày 12/10 - 10:00 ngày 27/10

 

IV. SỰ KIỆN SAU KHI GỘP SERVER

Sau khi gộp server BQT sẽ mở các sự kiện khuyến mãi dành cho server gộp Kha Cô Tếch

+ Giờ Vàng: Từ 00:00 ngày 28/10 - 23:59 ngày 11/11

+ Nhân 2 phúc lợi online ngày: Từ 00:00 ngày 28/10 - 23:59 ngày 11/11

+ Khuyến mãi nạp tặng 50% vàng không khóa : Từ 12:00 ngày 28/10 - 23:59 ngày 30/10

 

*Lưu ý:

+ Vì đã nhận các phúc lợi đặc biệt như trên nên Làng Mây 2 sẽ không nhận được các phúc lợi liên quan như: giờ vàng đại hội liên server và tăng phúc lợi online ngày từ đại chiến nhẫn giả lần 4 liên server(nếu đủ điều kiện)

+ Sau khi gộp thì tất cả các lãnh thổ đã bị chiếm sẽ reset lại từ đầu.Vào ngày 27/10. BQT sẽ tổng hợp số lãnh thổ đã chiếm của từng gia tộc ở 2 sever và phát các phần quà tương ứng với số lãnh thổ đã chiếm được của các gia tộc tương ứng.

 

Các nhẫn giả lưu ý giúp Kha trong thời gian liên thông máy chủ các nhẫn giả không thể đăng nhập vào được game và sẽ không đổi vàng được ở các sv này. Ngay khi quá trình liên thông hoàn tất, các nhẫn giả có thể đăng nhập vào chơi game bình thường. Các bạn vui lòng thoát game trước 5 phút đế tránh tình trang mất dữ liệu tài khoản.

 

Game