[THÔNG BÁO] BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 30/08

NỘI DUNG BẢO TRÌ UPDATE NGÀY 30/08 :

- Điều chỉnh cấp độ sử dụng cải trang Lục Đạo là lv 49

- Điều chỉnh tính năng thay đồ dự phòng : Cho phép thay đổi 3 món 1 lần

- Điều chỉnh lại tỉ lệ rớt mảnh kỹ năng chiến đấu : Các map 1x, 2x, 3x sẽ giảm tỉ lệ rớt mảnh. Map 2x sẽ có tỉ lệ nhiều hơn map 1x. Map 3x sẽ có tỉ lệ rớt mảnh nhiều hơn map 2x, 1x

 

Game