https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Tin tức

Trang chủ/ Tin tức

[HOẠT ĐỘNG] ĐIỀU CHỈNH CÂU CÁ VÀ NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Nhằm tạo thêm sân chơi và nâng cao trải nghiệm người dùng thì bản Mini Update này BQT sẽ đem tới những chỉnh sửa như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CÂU CÁ 

1. LOẠI CÁ
- Cá hô -> cá koi vàng
- Cá sủ vàng -> cá koi đỏ
- Câu bằng cần câu bạc: cá câu được vật phẩm sẽ khóa
- Cầu bằng cần câu vàng: cá câu được sẽ không khóa

2. VẬT PHẨM
- Sử dụng các loại cá bằng cần câu bạc
+ Cá trê: 2.000 bạc khóa
+ Cá lóc: 4.000 bạc khóa
+ Cá mè: 6.000 bạc khóa + 1 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá ngát: 20.000 bạc khóa + 3 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá koi vàng: 200.000 bạc khóa + 30 giấy khen cần thủ (khóa)

- Sử dụng các loại cá bằng cần câu vàng
+ Cá diêu hồng: 2 vàng khóa + 2 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá rô phi: 5 vàng khóa + 4 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá tai tượng: 7 vàng khóa + 6 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá trắm cỏ: 15 vàng khóa + 10 giấy khen cần thủ (khóa)
+ Cá koi đỏ: 100 vàng khóa + 100 giấy khen cần thủ (khóa)

- Cá hô, cá sủ vàng  còn đang giữ chưa sử dụng: khi sử dụng thì phần thưởng vẫn như cũ, không thay đổi.

3. ĐỔI QUÀ

- All vật phẩm đổi đều là khóa

II. NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

- Ưu hóa treo máy không bị out game, có tính năng hỗ trợ treo trong cấu hình (bỏ nút ẩn tất cả)
- Thêm tính năng tự động quay về điểm chết khi đang treo máy
- Tự động kết nối và tự treo lại khi bị rớt mạng

Chúc các Nhẫn Giả có những trải nghiệm thật vui vẻ với những điều chỉnh mới này

Đại diện lãnh chúa kính bút

------------------------------------------------------------------

Game SG140