https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Tin tức

Trang chủ/ Tin tức

[EVENT] TỔNG KẾT CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP CỤM LÀNG SƯƠNG MÙ 1

Như vậy,chuỗi sự kiện đua top gộp máy chủ của cụm Làng Sương Mù 1 đã kết thúc, các Nhẫn Giả có thể  xem các bảng tổng kết như sau.Các BXH được tổng kết lúc 12:00 ngày 26/12/2018..

I. BHX TOP CAO THỦ

II. BXH TOP CỦA CẢI

III. BXH TOP TÀI PHÚ

IV. BXH TOP CHUYÊN CẦN

V. BXH TOP GIA TỘC

Phần thưởng sẽ được gửi qua thư cho các Nhẫn Giả đạt yêu cầu trong vòng 48h tính từ lúc kết thúc sự kiện.

Đại Diện Lãnh Chúa kính bút !

------------------------------------------------------------------

{{----}} {{----}}