https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Tin tức

Trang chủ/ Tin tức

[CỘNG ĐỒNG] HASHIRAMAACE - VÔ ĐỊCH TÀI PHÚ LÀNG LÁ PHIÊU LƯU KÝ

HASHIRAMAACE - TOP 1 TÀI PHÚ LÀNG LÁ PHIÊU LƯU KÝ

Đại Diện Lãnh Chúa xin gửi lời chúc mừng đến nhẫn giả HashiramaACE đã lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu mới của Làng Lá Phiêu Lưu Ký khi là người đầu tiên đạt được 100.000 điểm Tài Phú và hiện là người có điểm Tài Phú cao nhất trong Làng Lá Phiêu Lưu Ký.
Không biết trong tương lai sẽ có những kỷ lục mới nào được thiết lập nữa đây?

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút

------------------------------------------------------------------

Game SG140