close
icon left icon right

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[THÔNG BÁO] BẢNG ĐẤU GIẢI KING OF KINGS 4.0 - THE CHOSENS ONES

BẢNG ĐẤU VÀ LỊCH THI ĐẤU KING OF KING 4.0 - THE CHOSEN ONES

Các Nhẫn Giả có thể theo lịch thi đấu vòng bảng tại bên dưới hoặc chi tiết các trận đấu tại đây(link kok) nhé:

Thời Gian Thi Đấu Sẽ Bắt Đầu Lúc 19h

 

LƯỢT ĐI
NGÀY ĐỘI TỈ SỐ ĐỘI
27/05

Đội 2 - Hyuga

3 - 0 Đội 4 - Sarutobi
Đội 3 - Nara 3 - 0

Đội 6 - Uchiha

 
28/05 Đội 2 - Hyuga 0 - 3

Đội 5 - Senju

Đội 6 - Uchiha 0 - 3

Đội 7 - Uzumaki

 
31/05 Đội 1 - Akimichi 3 - 0 Đội 2 - Hyuga
Đội 3 - Nara 3 - 0 Đội 7 - Uzumaki
 
02/06 Đội 3 - Nara 0 - 3 Đội 4 - Sarutobi
Đội 5 - Senju 0 - 3 Đội 6 - Uchiha
 
04/06 Đội 1 - Akimichi 0 - 3 Đội 6 - Uchiha
Đội 4 - Sarutobi 0 - 3 Đội 7 - Uzumaki
 

07/06

Đội 2 - Hyuga 0 - 3 Đội 7 - Uzumaki
Đội 4 - Sarutobi 0 - 3 Đội 6 - Uchiha
 
09/06 Đội 1 - Akimichi 0 - 3 Đội 4 - Sarutobi
Đội 3 - Nara 3 - 0 Đội 5 - Senju
 
11/06 Đội 1 - Akimichi   Đội 3 - Nara
Đội 5 - Senju   Đội 7 - Uzumaki
 
14/06 Đội 1 - Akimichi   Đội 7 - Uzumaki
Đội 4 - Sarutobi   Đội 5 - Senju
 
16/06 Đội 1 - Akimichi   Đội 5 - Senju
Đội 2 - Hyuga   Đội 3 - Nara
 
18/06 Đội 2 - Hyuga   Đội 6 - Uchiha

 

LƯỢT VỀ
NGÀY ĐỘI TỈ SỐ ĐỘI
18/06 Đội 7 - Uzumaki   Đội 4 - Sarutobi
 
21/06 Đội 6 - Uchiha   Đội 2 - Hyuga
Đội 4 - Sarutobi   Đội 3 - Nara
 
23/06 Đội 6 - Uchiha   Đội 1 - Akimichi
Đội 7 - Uzumaki   Đội 2 - Hyuga
 
25/06 Đội 7 - Uzumaki   Đội 1 - Akimichi
Đội 3 - Nara   Đội 2 - Hyuga
 
28/06 Đội 6 - Uchiha   Đội 3 - Nara
Đội 7 - Uzumaki   Đội 5 - Senju
 

30/06

Đội 4 - Sarutobi   Đội 1 - Akimichi
Đội 5 - Senju   Đội 3 - Nara
 
02/07 Đội 7 - Uzumaki   Đội 3 - Nara
Đội 6 - Uchiha   Đội 4 - Sarutobi
 
05/07 Đội 2 - Hyuga   Đội 1 - Akimichi
Đội 5 - Senju   Đội 4 - Sarutobi
 
07/07 Đội 5 - Senju   Đội 1 - Akimichi
Đội 7 - Uzumaki   Đội 6 - Uchiha
 
09/07 Đội 4 - Sarutobi   Đội 2 - Hyuga
Đội 6 - Uchiha   Đội 5 - Senju
 
12/07 Đội 3 - Nara   Đội 1 - Akimichi
Đội 5 - Senju   Đội 2 - Hyuga

 

 Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút

------------------------------------------------------------------

Làng Lá Phiêu Lưu Ký - Game nhập vai Manga số 1 Việt Nam

Nạp Thẻ: https://nap.langla.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/langlaphieuluuky/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/langlaphieuluuky/?fref=mentions 

 

Game SG140