https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[SỰ KIỆN] XỔ SỐ MAY MẮN LÀNG LÁ

STREAM ONNNNNN 
XỔ SỐ MAY MẮN LÀNG LÁ 


♦ Code chung mốc 100 live stream

+ 1.000.000 bạc khóa
+ 1 rương đá khóa
+ 3 cần câu bạc- khóa
+ 20 tinh thạch - khóa

♦ Code chung mốc 200 live stream

+ 1.500.000 bạc khóa
+ 1 rương đá khóa
+ 5 cần câu bạc- khóa
+ 50 tinh thạch - khóa

♦ Code chung mốc 300 live stream

+ 2.000.000 bạc khóa
+ 1 rương đá khóa
+ 10 cần câu bạc- khóa
+ 1 Rương tinh thạch - khóa


♦ 3 giải 3: Áo thun Làng Lá

♦ 2 giải nhì:

+ 3.000.000 bạc khóa
+ 5 rương đá - khóa
+ 10 Cần Câu Vàng - khóa
+ 3 Thẻ bài lục đạo - khóa


♦ Một giải nhất:

+ 5.000.000 bạc khóa
+ 7 rương đá - khóa
+ 20 Cần Câu Vàng - khóa
+ 3 Thẻ điểm lục đạo - khóa

------------------------------------------------------------------

Game SG140