close
icon left icon right

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[Sự kiện] Săn tìm sản vật - Làm mâm sính lễ

Thân chào các Nhẫn giả,

Săn tìm sản vật - Làm mâm sính lễ là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

 

I. SĂN SẢN VẬT:

- Trong quá trình luyện cấp tại các bản đồ từ level 20 trở lên sẽ xuất hiện ngẫu nhiên Voi 9 Ngà, Gà 9 Cựa, Ngựa 9 Hồng Mao

- Kết liễu Voi, Gà, Ngựa không chênh lệch quá 5 cấp độ sẽ rớt sản vật:

Ngà voi

Cựa gà

Hồng mao

 

Ví dụ: Nhân vật cấp 55 sẽ nhận vật phẩm từ quái vật sự kiện từ cấp 50 - 60

 

II. LÀM MÂM SÍNH LỄ

- Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, các Nhẫn Giả đến gặp NPC Vua Hùng XVIII tại Trường Konoha Gakuen để tiến hành làm Mâm sính lễ.

Nhẫn Giả sẽ có lựa chọn là làm 3 mâm hoặc 30 mâm