https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[Sự kiện] Chuỗi sự kiện hợp nhất máy chủ LSM1 & LSM4

 Để chào mừng sự hợp nhất của các máy chủ Sương Mù 1  & Sương Mù 4, BQT xin tổ chức chuỗi event như sau:


 

I. Top Cao thủ

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Top 5 cấp độ  trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Ngũ Vĩ 14 ngày (Không khóa)

20 Rương Đá(khóa)

3 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

50 Tinh Thạch(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Tứ Vĩ 7 ngày (Không khóa)

15 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

30 Tinh Thạch(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Tứ Vĩ 7 ngày (Không Khóa)

10 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Tam Vĩ 7 ngày (Không khóa)

5 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Tam Vĩ 7 ngày (Không khóa)

3 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

10 Tinh Thạch(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

II. Top Của Cải

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Top 5 bạc khóa kiếm được trong quá trình đánh quái sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1  Tam Vĩ 14 ngày(Không Khóa)

5 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

15 Rương đá (khóa)

15 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1  Nhị Vĩ 7 ngày( Không Khóa)

3 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

10 Rương đá (khóa)

10 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 3

1  Nhị Vĩ 7 ngày(Không Khóa)

2 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

10 Rương đá (khóa)

10 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 4

1  Nhất Vĩ  7 ngày(Không Khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

5 Rương đá (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1  Nhất Vĩ  7 ngày(Không Khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

5 Rương đá (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

III. Top Tài Phú

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Top 5 tài phú trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Nhất Vĩ Vĩnh Viễn(không khóa)

3 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

1 Bánh ít bảo( không khóa)

20 Cần Câu Vàng(Khóa)

20 Rương đá (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1  Tam Vĩ 7 ngày( Không Khóa)

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

15 Cần Câu Vàng(Khóa)

15 Rương đá (Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1  Tam Vĩ 7 ngày(Không Khóa)

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

10 Cần Câu Vàng(Khóa)

10 Rương đá (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1  Tam Vĩ 7 ngày(Không Khóa)

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

7 Cần Câu Vàng(Khóa)

7 Rương đá (Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1  Tam Vĩ 7 ngày(Khóa)

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

5 Cần Câu Vàng(Khóa)

5 Rương đá (Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

 

IV. Top Chuyên Cần

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Top 5 chuyên cần sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 cải trang Zabura (không khóa)

1 Tam Vĩ 14 ngày (không khóa)

15 Rương đá(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

20 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Nhị Vĩ 7 ngày (không khóa)

10 Rương đá(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

15 Cần Câu Bạc(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Nhị Vĩ 7 ngày (không khóa)

10 Rương đá(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

10 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Nhất Vĩ 7 ngày (không khóa)

5 Rương đá(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Nhất Vĩ 7 ngày (không khóa)

5 Rương đá(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

V. Top Gia Tộc

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Top 3 gia tộc có cấp độ cao nhất sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày(khóa)

2 Từ bi kinh(khóa)

100 Tinh Thạch ( khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 2

1 Từ bi kinh(khóa)

50 Tinh Thạch ( khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 3   

1 Từ bi kinh(khóa)

30 Tinh Thạch (khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

 

V. Top Nạp Vàng

Thời gian : Từ 12:00 ngày 17/4/2019 đến 23:59 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng. Top 5 điểm tích lũy sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Rương Cải Trang Giáo Viên(không khóa)

2 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

20 Rương Đá (khóa)

7.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Cải trang zabura(không khóa)

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

15 Rương Đá khóa)

3 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Cải trang zabura(không khóa)

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

10 Rương Đá khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Cải trang zabura(không khóa)

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Rương Đá (khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Cải trang zabura(không khóa)

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Rương Đá khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

 

VI. Top Cường Hóa

Thời gian : Từ 12:00 ngày 17/4/2019 đến 23:59 ngày 22/4/2019

- Nội dung: Cường hóa trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng. Top 5 điểm tích lũy sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Cải trang Kurenai(không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

30 Rương đá (khóa)

4 Rương Ngọc Khảm(Khóa)

7.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Cải trang Haku(không khóa)

20 Rương đá (khóa)

2 Rương Ngọc Khảm(Khóa)

Cần câu vàng (khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Cải trang Haku(không khóa)

10 Rương đá (khóa)

2 Rương Ngọc Khảm(Khóa)

Cần câu vàng (khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Cải trang Haku(không khóa)

Rương đá (khóa)

1 Rương Ngọc Khảm(Khóa)

Cần câu vàng (khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Cải trang Haku(không khóa)

Rương đá (khóa)

1 Rương Ngọc Khảm(Khóa)

Cần câu vàng (khóa)

3.000.000 bạc khóa

 

 

Chúc các Nhẫn Giả có những giây phút trải nghiệm game thật vui vẻ bên cạnh những người đồng đội mới

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút !

------------------------------------------------------------------