[Season] Đại Chiến Nhẫn Giả IVCẬP NHẬT LINK TẢI SEASON MỚI CHO THIẾT BỊ IOShttps://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[Sự kiện] Chuỗi sự kiện hợp nhất máy chủ Làng Cát 5 -> Làng Cát 6

Để chào mừng sự hợp nhất của các máy chủ từ Làng Cát 5 đến Làng Cát 6, BQT xin tổ chức chuỗi event như sau:


 

I. Top Tài Phú

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Top 5 tài phú trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Nhất Vĩ Vĩnh Viễn(không khóa)

3 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

20 Tu Luyện Đơn( không khóa)

20 Cần Câu Vàng(Khóa)

20 Rương đá (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

15 Tu Luyện Đơn (không khóa)

15 Cần Câu Vàng(Khóa)

15 Rương đá (Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

10 Tu Luyện Đơn (không khóa)

10 Cần Câu Vàng(Khóa)

10 Rương đá (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

7 Tu Luyện Đơn (không khóa)

7 Cần Câu Vàng(Khóa)

7 Rương đá (Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

5 Tu Luyện Đơn (không khóa)

5 Cần Câu Vàng(Khóa)

5 Rương đá (Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

II. Top Cao thủ

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Top 5 cấp độ  trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Tứ vĩ 7 ngày ( khóa)

5 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(không khóa)

20 Rương Đá(khóa)

3 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

50 Tinh Thạch(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

4 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(không khóa)

15 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

30 Tinh Thạch(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

3 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(không khóa)

10 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

2 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(không khóa)

5 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(không khóa)

3 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

10 Tinh Thạch(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

III. Top Của Cải

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Top 5 bạc khóa kiếm được trong quá trình đánh quái sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1  Tam Vĩ 7 ngày(Khóa)

5 Lệnh bài Hokage Đai Trán(không khóa)

5 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

5 Rương đá (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

3 Lệnh bài Hokage Đai Trán(không khóa)

3 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

3 Rương đá (khóa)

3 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 3

2 Lệnh bài Hokage Đai Trán(không khóa)

2 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

2 Rương đá (khóa)

2 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Lệnh bài Hokage Đai Trán(không khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

1 Rương đá (khóa)

1 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Đai Trán(không khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

1 Rương đá (khóa)

1 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

IV. Top Chuyên Cần

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Top 5 chuyên cần sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 cải trang Haku (không khóa)

5 Lệnh bài Hokage Túi(không khóa)

3 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

20 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

4 Lệnh bài Hokage Túi(không khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

15 Cần Câu Bạc(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

3 Lệnh bài Hokage Túi(không khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

10 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

2 Lệnh bài Hokage Túi(không khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Túi(không khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

V. Top Gia Tộc

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Top 3 gia tộc có cấp độ cao nhất sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày(khóa)

2 Từ bi kinh(khóa)

50 Tinh Thạch ( khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 2

1 Từ bi kinh(khóa)

30 Tinh Thạch ( khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 3   

1 Từ bi kinh(khóa)

10 Tinh Thạch (khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

 

V. Top Nạp Vàng

Thời gian : Từ 00:00 ngày 5/12/2018 đến 23:59 ngày 11/12/2018

- Nội dung: Nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng. Top 5 điểm tích lũy sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Cải trang Tsunade(không khóa)

2 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

20 Rương Đá (khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

15 Rương Đá khóa)

3 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

10 Rương Đá khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

Rương Đá (khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Sách kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

Rương Đá khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

VI. Top Cường Hóa

Thời gian : Từ 0:00 ngày 12/12/2018 đến 23:59 ngày 18/12/2018

- Nội dung: Nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng. Top 5 điểm tích lũy sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Cải trang Sai(không khóa)

Bánh ít bảo (không khóa)

30 Rương đá (khóa)

Lệnh bài izanami sơ cấp (khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

Bánh ít bảo (không khóa)

20 Rương đá (khóa)

Lệnh bài izanami sơ cấp (khóa)

10 Cần câu vàng (khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

Bánh ít bảo (không khóa)

10 Rương đá (khóa)

Lệnh bài izanami sơ cấp (khóa)

Cần câu vàng (khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

Bánh ít bảo (không khóa)

Rương đá (khóa)

Lệnh bài izanami sơ cấp (khóa)

Cần câu vàng (khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

Bánh ít bảo (không khóa)

Rương đá (khóa)

Lệnh bài izanami sơ cấp (khóa)

Cần câu vàng (khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

 

Chúc các Nhẫn Giả có những giây phút trải nghiệm game thật vui vẻ bên cạnh những người đồng đội mới

------------------------------------------------------------------