https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[Sự kiện] Chuỗi sự kiện hợp nhất máy chủ Làng Cát 1 ->Làng Cát 3

Để chào mừng sự hợp nhất của các máy chủ từ Làng Cát 1 đến Làng Cát 3, BQT xin tổ chức chuỗi event như sau:


 

I. Top Tài Phú

- Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 12/11/2018

- Nội dung: Top 5 tài phú trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Nhất Vĩ Vĩnh Viễn(không khóa)

50 Mảnh bí kíp( không khóa)

Sách Kỹ năng chiến đấu (không khóa)

5 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

30 Mảnh bí kíp (không khóa)

Sách Kỹ năng chiến đấu (không khóa)

3 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

20 Mảnh bí kíp (không khóa)

Sách Kỹ năng chiến đấu (không khóa)

2 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

10 Mảnh bí kíp (không khóa)

Sách Kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Rương Ngọc Khảm (Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài izanami trung cấp (khóa)

Mảnh bí kíp (không khóa)

Sách Kỹ năng chiến đấu (không khóa)

Rương Ngọc Khảm (Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

II. Top Cao thủ

- Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 12/11/2018

- Nội dung: Top 5 cấp độ  trong thời gian diễn ra sự kiên sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

5 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(khóa)

5 Rương Đá(khóa)

3 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

50 Tinh Thạch(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

4 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(khóa)

4 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

30 Tinh Thạch(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

3 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(khóa)

3 Rương Đá(khóa)

2 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

2 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(khóa)

2 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

20 Tinh Thạch(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Vũ Khí(khóa)

1 Rương Đá(khóa)

1 Lệnh bài Izanami(trung cấp) khóa

5 Tinh Thạch(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

III. Top Của Cải

- Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 12/11/2018

- Nội dung: Top 5 bạc khóa kiếm được trong quá trình đánh quái sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

5 Lệnh bài Hokage Đai Trán(khóa)

5 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

5 Rương đá (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

3 Lệnh bài Hokage Đai Trán(khóa)

3 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

3 Rương đá (khóa)

3 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 3

2 Lệnh bài Hokage Đai Trán(khóa)

2 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

2 Rương đá (khóa)

2 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Lệnh bài Hokage Đai Trán(khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

1 Rương đá (khóa)

1 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Đai Trán(khóa)

1 Nhân Sâm thượng hạng(khóa)

1 Rương đá (khóa)

1 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

IV. Top Chuyên Cần

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 12/11/2018

- Nội dung: Top 5 chuyên cần sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Túi mở rộng cấp 4(khóa)

5 Lệnh bài Hokage Túi(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

20 Cần Câu Bạc(Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

4 Lệnh bài Hokage Túi(khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

15 Cần Câu Bạc(Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

3 Lệnh bài Hokage Túi(khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

10 Cần Câu Bạc(Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

2 Lệnh bài Hokage Túi(khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Lệnh bài Hokage Túi(khóa)

1 Từ bi kinh(khóa)

1 Vô hạn di chuyển phù 7 ngày (khóa)

5 Cần Câu Bạc(Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

V. Top Gia Tộc

Thời gian : Sau khi kết thúc gộp đến 12:00 ngày 12/11/2018

- Nội dung: Top 3 gia tộc có cấp độ cao nhất sẽ nhận được thưởng

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Đồng hành phù 7 ngày(khóa)

50 Tinh Thạch ( khóa)

1 Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 2

1 Từ bi kinh(khóa)

30 Tinh Thạch ( khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

TOP 3   

1 Từ bi kinh(khóa)

10 Tinh Thạch (khóa)

Nhân sâm thượng hạng( khóa)

 

VI. Top Nạp Vàng

Thời gian : Từ 12:00 ngày 12/11 đến 23:59 ngày 19/11

- Nội dung: Nạp vàng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ đạt được điểm tích lũy tương ứng. Top 5 điểm tích lũy sẽ nhận được quà

- Phần thưởng:

 

TOP

PHẦN QUÀ

TOP 1

1 Cải trang Tsunade(không khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

20 Rương Đá (khóa)

5 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

5.000.000 bạc khóa

TOP 2

1 Sách kỹ năng chiến đấu (khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

15 Rương Đá khóa)

3 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

4.000.000 bạc khóa

TOP 3

1 Sách kỹ năng chiến đấu (khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

10 Rương Đá khóa)

2 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

3.000.000 bạc khóa

TOP 4

1 Sách kỹ năng chiến đấu (khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

Rương Đá (khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

2.000.000 bạc khóa

TOP 5

1 Sách kỹ năng chiến đấu (khóa)

Túi mở rộng cấp 4 ( không khóa)

Rương Đá khóa)

1 Rương Ngọc Khảm (Khóa)

1.000.000 bạc khóa

 

Chúc các Nhẫn Giả có những giây phút trải nghiệm game thật vui vẻ bên cạnh những người đồng đội mới

{{----}} {{----}}