[THÔNG BÁO] HỢP NHẤT CÁC LÀNG: LÀNG CÁT - KHA CO TẾCH

 

vì mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như tạo điều kiện "Giao lưu võ thuật" giữa các người chơi, BQT xin thông báo về việc hợp nhất Làng Cát và Làng Kha Co tếch với nội dung như sau:

Thời gian: 10h00 -13h00 ngày 15/06/2023

 I. QUY TẮC GỘP

 

Làng Cát  sẽ là làng chính, các Nhẫn Giả thuộc Kha Cô Tếch sẽ được hợp nhất với Làng Cát, sau khi hợp nhất phải đăng nhập vào Làng Cát để có thể trải nghiệm game (Kha Cô Tếch sẽ đóng)

- 1 tài khoản chơi nhiều nhân vật ở cả 2 làng thì số vàng không khóa sẽ được cộng dồn lại thành 1,còn các vật phẩm khác vẫn giữ nguyên theo từng nhân vật.Các dữ liệu khác, như gia tộc ,nhân vật,các vật phẩm bán trong chợ sẽ giữ nguyên, không bị mất

 

- Tất cả các BXH sẽ làm mới và sắp xếp lại và khi nhân vật đăng nhập vào game thì mới hiện thông tin lên BXH.

 

II. SỰ KIỆN SAU KHI GỘP SERVER

Sau khi gộp server BQT sẽ mở các sự kiện khuyến mãi dành cho server gộp Kha Cát

+ Giờ Vàng: Từ 00:00 ngày 15/06 - 23:59 ngày 15/08

+ Nhân 3 phúc lợi online ngày: Từ 00:00 ngày 15/06 - 23:59 ngày 15/08

 

+ Khuyến mãi nạp tặng 50% vàng không khóa : Từ 12:00 ngày 15/06-23:59 ngày 17/06

 

*Lưu ý:

+ Các đội đang thi đấu koK thuộc các sv trên vẫn thi đấu bình thường

+ Vì đã nhận các phúc lợi đặc biệt như trên nên Làng Kha Cô Tếch sẽ không nhận được các phúc lợi liên quan như: giờ vàng đại hội liên server và tăng phúc lợi online ngày từ đại chiến nhẫn giả lần 4 liên server(nếu đủ điều kiện)

+ Sau khi gộp thì tất cả các lãnh thổ đã bị chiếm sẽ reset lại từ đầu.

 

 

Các nhẫn giả lưu ý giúp Kha trong thời gian liên thông máy chủ các nhẫn giả không thể đăng nhập vào được game và sẽ không đổi vàng được ở các sv này. Ngay khi quá trình liên thông hoàn tất, các nhẫn giả có thể đăng nhập vào chơi game bình thường. Các bạn vui lòng thoát game trước 5 phút đế tránh tình trang mất dữ liệu tài khoản.

Game