https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan-nap-the/https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Sự kiện

Trang chủ/ Sự kiện

[EVENT] CHÀO ĐÓN THẤT TỊCH - TRÀN NGẬP QUÀ TẶNG

CHÀO ĐÓN THẤT TỊCH - QUÀ TẶNG NGẬP TRÀN

Lại 1 mùa yêu thương đã đến và Thất Tịch trong Làng Lá sẽ như sau:

- Phúc lợi đặc biệt: Từ 00:00 - 22:00 ngày 7/8.
- Giờ vàng
- x2 2 mốc cuối online ngày

Khuyến mãi giảm giá: Từ 11:00 - 23:59 ngày 7/8

Nào, các bạn đã sẵn sàng đón Thất Tịch cùng Kha chưa?

 

Đại Diện Lãnh Chúa Kính Bút !

------------------------------------------------------------------