[SỰ KIỆN] Đua top trung thu

ĐUA TOP SỰ KIỆN:

- Khi kết thúc sự kiện, Nhẫn Giả nào có điểm cao nhất của từng Làng và tất cả các Làng sẽ nhận phần thưởng như sau:

* QUÀ CHO NHẪN GIẢ ĐẠT ĐIỂM SỰ KIỆN CAO NHẤT Ở MỖI LÀNG

+ Kỹ năng Vĩ thú (Không Khóa) x2

+ Vé quay sự kiện tiếp theo*3 (khóa)

+ Sách kỹ năng chiến đấu Cao cấp x1 (Không khóa)

+ Bạc*5,000,000

+ 1 lần tùy chọn tặng 30% giá trị quy đổi vàng (không cộng dồn với các ngày khuyến mãi khác)

+ Vàng x2,500

 

* QUÀ LIÊN SERVER

 

TOP 1 (điểm cao nhất Liên Server)

+ Thời trang Kha ( 3 tháng) (Khóa)

+ Cải Trang Tùy Chọn (không khóa)

+ Kỹ năng Vĩ thú (Không Khóa) x5

+ Sách kỹ năng chiến đấu Siêu cấp x1 (Không khóa)

+ Vé quay sự kiện tiếp theo*7 (khóa)

+ 3 lần tùy chọn tặng 50% giá trị quy đổi vàng (được cộng dồn với thưởng top từng sv)

+ Vàng x5,555

 

-- Kha Tướng Quân --

Game