1Hokage đệ nhấtLàng lá 15
2Hokage đệ nhấtLàng lá 15
3Hokage đệ nhấtLàng lá 15
4Hokage đệ nhấtLàng lá 15
5Hokage đệ nhấtLàng lá 15
6Hokage đệ nhấtLàng lá 15
7Hokage đệ nhấtLàng lá 15
  • LàngNhẫn Giả lọt vào top Thất Đại Hokage sẽ được Kha phát quà Toàn Server.
  • Làng có càng nhiều Hokage quà sẽ càng Giá trị.
Hokage đệ nhất sẽ được lựa chọn 2 trong 5 quà dưới đây phát cho toàn server của mình
Vote
HokageTên Nhẫn GiảTên LàngLượt VoteVote
Đệ nhấtHokage đệ nhấtLàng lá 1199Vote
Đệ nhịHokage đệ nhấtLàng lá 1150Vote
Đệ tamHokage đệ nhấtLàng lá 1120Vote
Đệ tứHokage đệ nhấtLàng lá 1100Vote
Đệ ngũHokage đệ nhấtLàng lá 170Vote
Đệ lụcHokage đệ nhấtLàng lá 150Vote
Đệ thấtHokage đệ nhấtLàng lá 130Vote
Game SG140