Các nhẫn giả nay có thể vượt qua cấp độ 60 và tham gia các hoạt động mới với độ khó và phần thưởng cao hơn.
Hoạt động: Địa Cung, Truy Lùng Linh Thú. Cao Thủ Nhẫn Giả nay sẽ có cấp độ riêng dành cho các Nhẫn Giả trên cấp độ 60.
Cùng với việc mở giới hạn cấp 6X, các Nhẫn Giả nay sẽ có thể trang bị các loại vũ khí cùng trang bị cấp cao hơn.
Bộ trang bị mới sẽ sở hữu các chỉ số vượt trội cùng hình ảnh đẹp hơn hẳn.