https://langla.vn/huong-dan/huong-dan-choi-tren-may-tinh-356.htmlhttps://langla.vn/huong-dan/huong-dan-cach-nhap-giftcode-nhan-qua-tang-trong-lang-la-phieu-luu-ky-292.html[HƯỚNG DẪN] TÂN THỦ TỔNG HỢP

Hướng dẫn

Trang chủ/ Hướng dẫn

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID

Hỡi các nhẫn giả,

Để tiện lợi hơn trong việc quản lý số vàng mình đã nạp vào game, hôm nay BQT sẽ hướng dẫn các nhẫn giả cách xem lại hóa đơn đã nạp thành công vào Làng Lá Phiêu Lưu Ký thông qua hệ thống iTunes & App Store của IOS
Lưu ý: chỉ có các nhẫn giả nạp qua Apps Store (IOS) mới có thể sử dụng chức năng này nhé!

Bước 1: Các nhẫn giả hãy vào phần Settings và chọn phần Apple ID của mình nhé

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 1

Bước 2: Sau khi đã vào phần Apple ID, chọn tiếp phần iTunes & App Store

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 2

Bước 3: Các nhẫn giả hay tiếp tục chọn tiếp phần Apple ID của mình. sẽ có một bảng nhỏ hiện ra như ở bước 4 nhé

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 3

Bước 4: Sau khi bản nhỏ này hiện ra, chọn View Apple ID

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 4

Bước 5: Chọn Purchase History

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 5

Bước 6: Tìm Làng Lá hoặc app mà nhẫn giả muốn kiểm tra hóa đơn giao dịch, sau đó chọn Total Billed

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 6

Bước 7: Kiểm tra lịch sử giao dịch và hóa đơn

[HƯỚNG DẪN] CÁCH LẤY MÃ GIAO DỊCH NẠP VÀO GAME THÔNG QUA ITUNES APPLE ID - 7

 
Game SG140